Askarruttavatko vakuutusasiat?

Ei hätää, me autamme! Valitse alla olevista vaihtoehdoista Sinua askarruttavat aiheet. Voit myös itse lisätä kysymyksiä/lisätietoa seuraavassa vaiheessa.

Työkyky on yrityksesi menestyksen kulmakivi - mutta mitä työkyky oikeastaan tarkoittaa?

Työkyky on yrityksen menestyksen avainasia. Työhyvinvoinnin tosissaan ottava yritys voi parantaa henkilöstön työkykyä ja sitä kautta estää jopa työkyvyttömyyttä. Ennalta varautuminen estää työkyvyttömyyttä tehokkaasti.

Miten sitten varautua? Lataa avuksesi maksuton yrityksen työkyvyttömyysvakuutusopas. Opas kertoo muun muassa mitä asioita työkyvyssä ja työkyvyn arvioinnissa kannattaa huomioida, mitä työkyvyttömyys oikeastaan merkitsee ja miten yritys tai yrittäjä voi varautua siihen. 

Henkivakuutus ei ole kahvipöytäkeskustelujen avausaihe.

Mikä on työkyvyn määritelmä - ja miksi työkyky on niin tärkeä asia?


Työkyvyllä viitataan työntekijän voimavarojen ja työn vaativuuden väliseen tasapainoon. Tämä tarkoittaa sekä fyysistä että henkistä jaksamista. Oman lisänsä työkyvyn arviointiin tuo se, että työkykyyn vaikuttaa myös se, millaisia ovat työhön liittyvät asenteet ja työntekijän oma ammattitaito.

Työkyky kannattaa ottaa tosissaan senkin takia, että työkyvyttömyys voi tulla todella kalliiksi. Tärkeintä on ennaltaehkäisy. Yksi tehokkaista ennaltaehkäisyn keinoista on työkyvyttömyysvakuutus, joka auttaa havaitsemaan ne asiat, joita yrityksesi kannattaa parantaa. Näin yritys välttyy kalliilta ja ikäviltä työkyvyttömyystapauksilta. Lue lisää siitä, miksi työkyvyttömyyden varalta on hyvä ottaa vakuutus.

Tiesitkö jo nämä faktat työkyvyn heikkenemisen seurauksista?


 • 47 % työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisistä johtuu mielenterveyssyistä.
 • 21 % työkyvyttömyyseläkkeistä on seurausta erilaisista tuki- ja liikuntaelinten sairauksista
 • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset ovat lisääntyneet kaikissa ikäryhmissä
 • Kaksi kolmesta työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisestä on tullut yli 55-vuotiaille
 • Sairauspäivärahaa saa 50 000 - 64 000 suomalaista joka kuukausi
 • Yhdelle sairauspäivärahan saajalle maksetut etuudet ovat keskimäärin noin 50 euroa päivässä

Vinkit työntekijän työkyvyn ylläpitoon

 1. Hae tasapainoa arkeesi
 2. Löydä sisäinen motivaatiosi
 3. Karista kuormitusta ja vahvista voimavarojasi
 4. Suunnittele ajankäyttösi 
 5. Syö ja liiku itsellesi sopivasti
 6. Vietä aikaa ystäviesi kanssa

Lue lisää 6 keinosta, jolla pidät itsesi ja työntekijäsi työkykyisinä
Tunnetko yrityksen henkilöriskit? Suorita Pohjola Vakuutuksen Turvattu työelämä -verkkokurssi!

Maksuton asiantuntijan arvio yrityksesi vakuutusten tarpeesta

Jätä asiantuntijoillemme yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, voisimmeko olla avuksesi! Yhteydenottopyynnön jättäminen ja asiantuntijan arvio/tarjous ei sido sinua mihinkään.

Jätä yhteydenottopyyntöMiten työkykyä kannattaa johtaa?

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen mukaan työkykyjohtaminen rakentuu neljästä asiasta: 

1. Yhdessä tekeminen

Työkyky vahvistuu, kun kaikki pääsevät osallistumaan työn tekemisen kehittämiseen. Toiminta voi olla myös epämuodollista, kuten kerhoja. Tärkeintä on, että työyhteisön keskinäinen vuorovaikutus lisääntyy ja vahvistaa jokaista työntekijää. Samalla pystytään yhdessä näkemään mahdolliset työkykyriskit. Toisiaan tukevista ihmisistä koostuva työyhteisö tukee jäseniään myös vaikeina aikoina.

2. Työkyvyn vahvistaminen

Työkyvyn vahvistaminen onnistuu, kun yritys seuraa sitä, miten työntekijät voivat. Työkykyarvionti voidaan toteuttaa monella tapaa, mutta tärkeintä on selkeä malli, jossa on asetettu tavoitteet ja mittarit. Työkykyarviointi antaa eväät paitsi työkyvyn vahvistamiseen myös siihen, että ongelmiin kyetään puuttumaan ajoissa. Työkykyä voidaan arvioida esimerkiksi erilaisilla työterveyshuollon työkyvyn arvioinnin testeillä. Työkyvyn arvioinnin testit voivat olla mittauksia tai vaikkapa fysioterapeutin testejä. 

3. Itsensä johtaminen

Työkyvyn ylläpito alkaa itsensä johtamisesta. Itsensä johtaminen on pitkälti valintoja, joilla estetään työkyvyn heikkeneminen, jonka seuraus voi olla alentunut työkyky. Itsensä johtaminen on työhyvinvoinnin ytimessä, sillä se mahdollistaa tasapainon elämän kaikkien osa-alueiden välillä. Itsensä johtaminen alkaa suunnittelusta ja tavoitteiden miettimisestä. Mitä haluat saavuttaa? Lisäksi huomiota kannattaa kiinnittää muun muassa palautumiseen ja stressin käsittelytaitoihin. 

4. Ihmisten johtaminen

Yrityksen työkykyselvitys auttaa näkemään tilanteen, mutta se on vasta lähtökohta työhyvinvoinnin parantamisessa. Työkyvyn arvio tai työkykyselvitys ei sellaisenaan auta estämään työkykyriskien toteutumista. Henkilöstön hyvinvointi syntyy toimivasta ihmisten johtamisesta. Esihenkilö voi parantaa työhyvinvointia kuuntelemalla työntekijöitä tarkasti. Hän voi kysyä vastausten antamisen sijaan. Hän mahdollistaa sen, että ihmiset kokevat työpaikkansa turvalliseksi. Tämän rakentamisessa vuorovaikutustaidoilla on tärkeä rooli.Paras "työkykyvakuutus" on ennaltaehkäisy. Ennaltaehkäisyä parantaa työkyvyttömyysvakuutus, joka auttaa näkemään työkykyriskit ajoissa. 

Luitko jo nämä?

Työhyvinvoinnin edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy
6 keinoa, joilla pidät itsesi ja työkaverisi työkykyisinä
Mitä teet, jos työkyvyttömyys yllättää työpaikalla?
Mikä on työkyvyttömyysvakuutus?

- Lataa opas yrityksen työkyvyttömyysvakuuttamiseen täältä.
Tunnetko yrityksen henkilöriskit? Suorita Pohjola Vakuutuksen Turvattu työelämä -verkkokurssi!


Vakuutusasioiden neuvot ja niksit sinulle opastavat Pohjola Vakuutuksen asiantuntijat. Lähetä meille yhteydenottopyyntö, niin katsotaan yhdessä, voisimmeko olla avuksesi!


Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy, henkivakuutukset OP-Henkivakuutus Oy ja työ- ja yrittäjäeläkevakuutukset työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Pohjola Vakuutus Oy ja OP-Henkivakuutus Oy ovat osa OP Ryhmää.

Tietojasi käsitellään tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla. Sinuun saatetaan olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.