OP | Poissaolokustannuslaskuri

Poissaolokustannuslaskuri

Laske kuinka paljon säästät parantamalla työturvallisuutta ja työn sujuvuutta. Samalla näet, miten yrityksesi sijoittuu suhteessa muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin.

-
+
0238

* EK, eläkevakuuttajat ja tapaturmayhtiöt ovat eri arvioiden kautta päätyneet käyttämään lukua 350 euroa per sairauspoissaolopäivä. Kustannukset voivat poiketa tästä voimakkaasti eri yrityksissä. Laskelmassa käytetään valitsemaasi kustannusta.

** Valitun toimialan keskimääräinen poissaoloprosentti teoreettisesta työajasta

Laskelma on suuntaa antava ja kaikki luvut perustuvat valittuihin henkilömääriin sekä kustannuksiin. Poissaolot voivat johtua tapaturmista ja sairastumisista ja ne vaihtelevat samankin toimialan yrityksissä voimakkaasti.

Tapaturmien kustannukset (0.3%**)
250.4
Sairauspoissaolojen kustannukset (5.3%**)
4591.1
Yrityksen kulut vuodessa
9800
Yrityksen kustannukset vuodessa:
9800 /vuosi

Valitse sairauspoissaolojen säästötavoite ja katso, miten kustannukset muuttuvat.

 

0100%